In opdracht van Canon Nederland nv heb ik een boekpresentatie gemaakt voor de bouwcombinatie JuBi (BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam, HOMIJ & Imtech). Zij ontwikkelde de nieuwe huisvesting voor de Ministeries van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Het was een mooi omvangrijk project wat meer dan 250 pagina's besloeg. Een opdracht vol vrijheid gezien het los stond van huisstijl-voorschriften.